Çka është SQL?

Përgatiti: Skender Mustafi Hyrje SQL (shqiptohet, nga anglishtja, “es-kju-el”) është shkurtesë nga anglishtja Structured Query Language që në shqip përkthehet si Gjuha e Strukturuar e Kërkimit. SQL shfrytëzohet për komunikim me bazën e të dhënave të cilat mund të ruajnë, redaktojnë dhe të grisin të dhënat. SQL gjithashtu definohet edhe si sistem për menaxhimin relativ të bazave të të dhënave. Për herë të parë u paraqit nga Edgar F. Cood në vitin 1970 në punimin e tij shkencor  “A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” (shqip: “Modeli Relativ…

Read More