Thënie mbi diturinë

Përgatiti: Skender MustafiPublikuar më 23. Janar 2012Përditësuar më 17. Prill 2020 Injoranca e tij ishte e mrekullueshme sikur dituria e tij. – Arthur Conan Doyle Natyra e mire është më e vlefshme se dituria, më shumë se paraja, më shumë se nderi, për personin që e posedon. – Henry Ward Beecher Dituria nuk ka vlerë përveç nëse e fut në praktikë. – Anton Chekhov Dituria njerëzore është prind i dyshimit. – Fluke Greville Dituria është burimi më demokratik i fuqisë. – Alvin Toffler E gjithë dituria jonë na sjell më…

Read More

Vlera e vërtetë dhe vlera e pa vlerë e diturisë

Autor: Skender Mustafi Ky shkrim do të duhet të jetë sqarues dhe jo ngatërrues, për këtë dhe zgjodha titullin me kujdes. Kjo që them vije si pasojë e gjendjes momentale në shoqërinë tonë ku shumica e njerëzve nuk i japin kohë të mjaftueshme analizës dhe të kuptuarit të vlerës e cila ofrohet. Si pasojë e një mosnjohjeje, në të shumtën e rasteve haset një mbivlerësim i diturisë, një rritje e skajshme e sajë, gjë që është qasje e gabuar, e pa vërtetë, mashtruese. Vlera e diturisë në nivele të ndryshme edukative…

Read More

Aplikimi i diturisë

Autor: Skender Mustafi Në sferën e projektimit të diturisë, aplikimi i diturisë mund të bëhet në disa mënyra. Për të sqaruar llojet e diturive do të marrim një shembull praktik: Kompani për dhënien e veturave me qira. * Marrja e vendimeve Në proceset e ndryshme të kompanisë në të cilën veproni nevoja për marrjen e vendimeve është shumë e madhe si në menaxhimin e blerjeve, proceseve të prodhimit ashtu edhe të shitjeve. Një nga dituritë është marrja e vendimit për të shfrytëzuar një mundësi nga të gjitha mundësitë e ofruara.…

Read More

Martesa me dije

Nxënësi i imam Samarkandiut, Ebubekir el-Kasani, i cili i kishte tërhequr vëmendjen shpesh me zellin dhe devotshmërinë e tij, një ditë kërkoi dorën e Fatimes, vazjës së hoxhës. Përgjigjja e hoxhës ndaj kërkesës së nxënësit të tij të tërheq vëmendjen: “Duhet të jesh i përafërt në dije me vajzën time, nëse ke menduar të kërkosh dorën e saj dhe këtë unë nuk mund ta di…” Kjo i erdhi rënd Kasanit, i cili, pa  u vonuar, pyeti: “Zotëri, çfarë dëshironi të bëj për t’ju treguar nëse jam apo jo i denjë…

Read More