Si ta optimizoj një faqe ose shkrim për SEO?

si ta optimizoni një shkrim për SEO

Ueb faqja mund të jetë e ndërtuar në mënyra të ndryshme duke përfshirë elemente të kategorizuara të cilat ndërtojnë strukturën e sajë. Nga elementet kryesore janë: faqet dhe shkrimet në blog. Le të themi se kemi një faqe për një ndërmarrje e cila nuk ka blog të instaluar. Në një ueb faqe të tillë kemi vetëm faqe, ndryshe njohur në anglisht si ‘landin pages’. Nëse kemi edhe blog të instaluar, atëherë kemi të bëjmë me publikimin e artikujve të ndryshëm dhe me gjenerim në vazhdimësi të faqeve të blogut. Si…

Read More

Optimizimi dhe zvogëlim i fotove pa humbur kualitetin

Foto aparatet në ditët e sodit ofrojnë foto me kualitete të larta të cilat kur i hedhim në kompjuter, po edhe në letër, paraqesin në një shkallë shumë të lartë detajet e realiteti të kapur. Problemi më i madh paraqitet kur këto foto dëshirojmë të i shpërndajmë, tua dërgojmë të afërmve tonë. Madhësia e tyre bën telashe në dërgimin e tyre të drejtpërdrejt gjatë kontaktimit në ndonjë program për kontakt direkt si Messenger e të tjerë. Fotoja para optimizimit 530kb Fotoja pas optimizimit 354kb Ju ndoshta arrini që një foto…

Read More