Labyrinth: Hartoni mendimet

Përgatiti: Skender Mustafi Gjatë kohë kam pasur nevojë për një softuer të thjeshtë i cili kryen atë që i kërkohet, as më shumë as më pak. Kuptohet, shpesh herë, dhe thuajse gjithmonë softuerit tonë të “ëndrrave” i mungon diçka. Ose është i ngadalshëm, ose ngatërrohet shpesh, ose i komplikuar dhe më i mirë seç na duhet ose diç të ngjashme, por asnjëherë i thjeshtë për të kryer një punë të vogël e cila na nevojitet në këtë moment. Labyrinth është një mjet për “mind mapping” ose skematim të ideve, paraqitje skematike të ndërlidhjes…

Read More

Optimizimi dhe zvogëlim i fotove pa humbur kualitetin

Foto aparatet në ditët e sodit ofrojnë foto me kualitete të larta të cilat kur i hedhim në kompjuter, po edhe në letër, paraqesin në një shkallë shumë të lartë detajet e realiteti të kapur. Problemi më i madh paraqitet kur këto foto dëshirojmë të i shpërndajmë, tua dërgojmë të afërmve tonë. Madhësia e tyre bën telashe në dërgimin e tyre të drejtpërdrejt gjatë kontaktimit në ndonjë program për kontakt direkt si Messenger e të tjerë. Fotoja para optimizimit 530kb Fotoja pas optimizimit 354kb Ju ndoshta arrini që një foto…

Read More