HTML5 Hap Pas Hapi: Rregullimi i tekstit

Autor: Skender Mustafi Tanimë programuam bazën mbi të cilën mund t’i hedhim elementet për të programuar ueb faqen tonë. Në këtë mësim do të trajtojmë hedhjen, përpunimin dhe rregullimin e tekstit ku do të kemi rastin t’i mësojmë disa etiketa shumë me vlerë për t’i realizuar këto veprime. Ne mund të hedhim tekstin e dëshiruar brenda kornizave të etiketës <body></body> pa pasur nevojë për asnjë etiketë tjetër. Kështu do të kemi një tekst i cili paraqitet në pjesën e sipërme, nga e majta, të faqes, pa asnjë efekt. Le të…

Read More

HTML5 Hap Pas Hapi: Rregullimi i kokës

Autor: Skender Mustafi  Tanimë i bëmë hapat e parë në programimin e një faqeje dhe i programuam pjesët bazë. Më tej në këtë artikull do të përqendrohemi të përmbledhim sa më shumë elemente bazë për të sqaruar rolin e kokës së faqes, pra pjesën <head> … </head>.Do të jetë e pa kuptimtë që të trajtojmë të gjitha elementet e kokës pasi që ato do t’i sqarojmë së bashku me elementet tjera të cilat të cilat kanë pjesë si në kokë ashtu edhe në trup <body>. Një element i tillë përbërës, i…

Read More

HTML5 Hap Pas Hapi: Fillimi i programimit

Autor: Skender Mustafi  Ju mund të e shfrytëzoni softuerin Notepad që gjendet në secilin version të Windows-it, por unë u sugjeroj të instaloni softuerin falas Notepad++ i cili jep pamje më të mirë të punës që do të bëjmë në vazhdim. Pra, nëse keni vendosur të provoni Notepad++, kaloni tek faqja e zhvilluesve të programit http://notepad-plus-plus.org/ dhe shkarkoni nga nyja “download”. Tani që po shkruaj këtë artikull është në dispozicioni versioni 6.3.3 i këtij softuer  e që mund të e shkarkoni këtu: http://notepad-plus-plus.org/download/v6.3.3.html. Pasi të keni instaluar softuerin gjeni në desktop ikonën për të hapur…

Read More

HTML5 Hap Pas Hapi: Etiketat (tags)

Autor: Skender Mustafi E gjithë tërësia në HTML është e rrethuar me etiketa (në anglisht tags) të cilat përcaktojnë kornizat e pjesëve të caktuara të tërësisë që quajtur ueb faqe. Pra, bazuar tek këto etiketa mund të caktojmë sipas dëshirës sonë pozitën e tekstit ose/dhe madhësinë, pozitën e karakteristikat tjera të fotove, video materialeve e materialeve tjera të punuara me mjete të ndryshme. Ja një shembull të thjeshtë, supozojmë që ti dëshiron që një fjali të duket kështu: Mirë se vini në faqen time! Në HTML nuk ka pullë e cila tekstin…

Read More

HTML5 Hap Pas Hapi: Hyrje

Autor: Skender Mustafi Ky artikull është i pari i një serie artikujsh titulluar “HTML5 Hap Pas Hapi” të cilët do të flasin mbi Html5, mënyrën e punimit me të dhe shfrytëzimin e HTML5 për të programuar faqen tuaj. Në këtë seri artikujsh do të zbërthejmë elementet e HTML5 dhe në një masë të caktuar do të kombinojmë ato për të nxjerrë rezultate të caktuara. E gjithë kjo sillet rreth të kuptuarit të funksionit të elementeve dhe aspak drejt realizimit të aktiviteteve të dizajnimit të një faqeje. Natyrisht që ju mund të shfrytëzoni këto dituri…

Read More

“Web Mining” në mediat shoqërore për të gjetur fituesit e mundshëm të çmimit “Oscar”

“Web minin” që në shqip ka kuptimin “gjurmimi i përmbajtjes së faqeve të internetit” është formë e njohur e gjurmimit të sjelljes së konsumatorëve. Teknika të tilla shfrytëzojnë kompanitë e marketingut për të analizuar faqet e tyre, rrjetet shoqërore si dhe përmbajtjet e internetit në përgjithësi qoftë për ndonjë rajon të caktuar, qoftë “tërë internetin”, për të kuptuar sjelljet e konsumatorëve ndaj kompanive, produkteve dhe ngjarjeve të ndryshme. Web mining është një temë e gjerë e cila meriton trajtim të posaçëm për të kuptuar shkencërisht. Kjo teknikë e njohjes së…

Read More