Thënie nga Filip Kotler

Përgatiti: Skender Mustafi

Philip Kotler është eksperti më i njohur në marketingun strategjik në gjithë botën. Është emëruar si pionier i mendimeve të marketingut nga  Shoqata Amerikane e Marketingut (origjinal: American Marketing Association). Është profesor i Marketingut Ndërkombëtarë në  Kellogg School of Management of Northwestern University dhe autorë i shumë librave me ndikim në gjithë botën, duke përfshirë edhe botimin e trembëdhjetë të librit “Menaxhimi i Marketingut”.

– Marketingu autentik nuk është arti i shitjes të cilën e bëni, por të kuptuarit çfarë duhet bërë.

 • Marketingu kërkon një ditë për ta mësuar. Fatkeqësisht kërkon tërë jetën për ta mjeshtëruar.

 • Kompanitë e mira do të plotësojnë nevojat, kompanitë e shkëlqyera do të krijojnë tregje.

 • E ardhmja nuk është para nesh. Tanimë ka ndodhur. Fatkeqësisht, është e shpërndarë në mënyrë të pa barabartë mes kompanive, industrive dhe kombeve.

 • Interneti do ta krijojë fituesin dhe do ta varrosë të prapambeturin.

 • Më me rëndësi është të veprohet çfarë është strategji e drejtë se sa çfarë është momentalisht fitimprurëse.

 • Sot duhet vrapuar më shpejtë për të qëndruar në vend.

 • Më me rëndësi është të parashihet kah lëvizin konsumatorët dhe tu qëndrohet para.

 • Shumë kompani me mençuri po i shndërrojnë furnizuesit dhe konsumatorët e tyre në partnerë me vlerë.

 • Kompanitë e varfra injorojnë konkurrentët, kompanitë mesatare kopjojnë konkurrentët, kompanitë fituese udhëheqin konkurrentët.

 • Mos blej pjesë të tregut. Gjej mënyrë si ta fitosh atë.

 • Shihe ciklin e jetës së produktit, por më me rëndësi shihe ciklin e jetës së tregut.

 • Kush duhet përfundimisht dizajnuar produktin? Konsumatori, kuptohet.

 • Kompania juaj nuk e ka vendin në tregun në të cilin nuk mund të bëhet më e mira.

 • Mënyra më e mirë që ti mbani konsumatorët është që vazhdimisht të gjeni mënyrë që ti jepni më shumë për më pakë.

 • Çdo biznes është biznes shërbimesh. A ka vendosur shërbimi juaj buzëqeshje tek fytyra e konsumatorit?

 • Shit vlerë, jo çmim.

 • Reklamimi më i mirë realizohet përmes konsumatorëve të kënaqur.

 • Shitësi i suksesshëm fillimisht kujdeset së pari për konsumatorin, së dyti për produktin.

 • Kompanitë mërziten shumë rreth kostove të të vepruarit diçka.Ato duhet mërzitur rreth kostove të mos vepruarit atë.

 • Kostot nuk kanë rëndësi në përcaktimin e çmimit. Ato vetëm duhet ndihmuar të kuptoni nëse duhet prodhuar produkti ose jo.

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni