Top 30 Microsoft softuerë falas

Përgatiti: Skender Mustafi

Microsoft gjithnjë e më tepër është duke i ikur traditës së vetë duke iu bashkëngjitur konkurrencës me oferta interesante për përdoruesit. Për ne në këtë pikëpamje është me rëndësi që kjo kompani, sistemin operativ të së cilës shfrytëzojmë (Windows) është fuke ofruar gjithnjë e më shumë softuerë falas për përdorim. Në gamën e softuerëve të ofruar falas bëjnë pjesë softuerë të të gjitha kategorive që nga softuerët për zyrë e deri tek mbrojtësit e kompjuterit. Më poshtë kam përpiluar një listë të 30 softuerëve dhe mjeteve më të kërkuar nga përdoruesit e që ofrohen falas nga Microsoft. Vini re: Softuerët funksionojnë me disa nga versionet e sistemit operativ Windows, si dhe shumica nga këto softuerë kërkojnë të vërtetojnë nëse kopja juaj e këtij sistemi operativ është origjinale.

office

 1. Microsoft Security Essentials – softuer për mbrojtjen e kompjuterit
 2. Microsoft Office Remote PC Setup – e shndërron celularin tuaj në një mjet për kontroll nga largësia për të bashkëvepruar me Office paketën
 3. Visual C++ Compiler November 2013 CTP – është CTP hartues i cili përmbanë versione të ndryshme të karakteristikave gjuhësore të  C++11, C++14, dhe C++/CX
 4. Microsoft Dynamics CRM 2013 Best Practices Analyzer – është mjet diagnostifikimi i cili mbledh informacione rreth  Microsoft Dynamics CRM 2013 server dhe ofron sugjerime
 5. Microsoft Store: Vine for Windows Phone – është softuer për Windos Phone që mundëson përpilimin e video materialeve të cilat mund të i ndani me shokët
 6. Forefront Identity Manager Connector for Generic LDAP – ndihmon në sinkronizimin e informacioneve të identitetit
 7. Forefront Identity Manager Connector for SharePoint User Profile Store
 8. Forefront Identity Manager Connector for Windows Azure Active Directory
 9. System Center Management Pack for SQL ServerProject Server 2003 SetTracing Utility
 10. Windows Fundamentals for Legacy PCs INFImporter Command Line Utility
 11. Word 2003: XML Viewer
 12. Microsoft Office SharePoint Server 2007 Management Pack for System Center Operations Manager 2007
 13. Risk and Health Assessment Program for Windows Desktop (WDRAP) – Scoping Tool
 14. Microsoft Photo Story 3 for Windows XP – Softuer për organizimin e fotografive
 15. Windows 7 Walkthrough: BranchCache – mjet për Windows 7 që ndihmon në përmirësimin e veprimeve
 16. Psscor2 Managed-Code Debugging Extension for WinDbg
 17. Microsoft Expression Encoder Screen Capture Codec
 18. Forefront Threat Management Gateway (TMG) Client – është klient softuer për Forefront TMG 2010
 19. Microsoft Forefront Protection 2010 for Exchange Server Best Pratices Analyzer
 20. Active Directory Sizer – është mjet i cili ndihmon në vlerësimin e mundësive harduerike që ka kompjueri juaj për të zhvilluar direktori
 21. Microsoft System Center Mobile Device Manager 2008 SP1 Resource Kit Tools – Server Tools
 22. Windows Mobile Developer Power Toys
 23.  Microsoft Business Solutions CRM Version 1.2 Mobile Certificate Diagnostics Tool
 24. Microsoft Windows Media Audio 9 Professional Channel Mask Mapping Tool
 25. Microsoft Application Screen Decoder 1 (MSA1)
 26. Windows User State Migration Tool (USMT) Version 3.0.1 – Microsoft® Windows® User State Migration Tool (USMT) version 3.0.1 migron skedat e përdoruesit gjatë kalimit nga  Microsoft Windows XP dhe Windows Vista™
 27. Windows XP to Windows 7 Migration – mjet që ndihmon në kalimin nga Windows XP në Windows 7
 28. Microsoft Forefront Protection 2010 for SharePoint
 29. Microsoft Visual Studio 2005 Team Foundation Server Power Tools
 30. Active Directory Federation Services 2.0 RTW
 31. System Center Virtual Machine Manager 2007 Management Pack for Microsoft Operations Manager 2005
 32. IIS Media Services 4.0 – 64-bit – është platform për shpërndarjen e mediave e bazuar në HTTP

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni