zbrazët

Koha nevojshme për ta lexuar shkrimin, rreth 1 minutë

tani
sapo kapa veten të e ndrydhë

s’ka gjë në brazdat e trurit

tani
sapo kapa veten të e ndrydhë

duket sikur një arë e pa lëvruar

që moti

e në të gjinden gjitha llojet e shkurreve

sa më shumë po sillem vërdallë
sa më shumë po kërkoj

aq më shumë

© Skender Mustafi

Komentet nga Facebook:

Po këto keni lexuar?!!

Leave a Comment