Përfitimet e furnizuesve dhe konsumatorëve nga tregtimi shoqëror

Shkarko projektin në PDF:  Projekti “Përfitimet e furnizuesve dhe konsumatorëve nga tregtimi shoqëror” është i realizuar në gjuhën angleze dhe pastaj është përkthyer dhe përshtatur në gjuhën shqipe. Realizimi i projektit është dashur të bëhet në aspekt shkencor duke studiuar temën dhe duke mbështetur atë me burime të sakta informatash. Projekti është i kufizuar në 7 000 shkronja dhe hapësira të zbrazëta, por duke mos përfshirë shtesat dhe referencat. Autor: Skender Mustafi Data: 16 Nëntor 2010 Mbikëqyrës: Prof. Dr. Uwe Leimstoll Moduli: Organizations, Technologies and E-Business Programi studimot: Master of…

Read More