Java Klasë: Leximi i një tekst dokumenti

Java Klasë

Autor: Skender Mustafi Në këtë artikull ju paraqesim metodën më të thjeshtë të leximit të një tekst dokumenti përmes një klase në Java. Kodi është i mbështetur nga JRE7 dhe biblioteka e mbajtur nga Java. /** * Importon klasët BufferedReader, FileReader dhe IOException nga Java biblioteka * @param args */ import java.io.BufferedReader; import java.io.FileReader; import java.io.IOException; public class BufferedReaderExample { /** * Lexon tekstin brenda një .txt dokumenti * @param args */ public static void main(String[] args) { BufferedReader br = null; try { String sCurrentLine; // Përcaktoni URL-në ku gjendet…

Read More

Objects First with Java – Ushtrimi 1.9.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.9.

Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Ushtrimi pason nga Ushtrimi 1.7. Ushtrimi E ndërtoni një shtëpi me kulm të gjelbër, mur të kuq, dritare të zezë dhe dielli le ti vije në anën e djathtë. Zgjidhja Për të…

Read More

Objects First with Java – Ushtrimi 1.7.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.7.

Përgatiti: Skender Mustafi Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Ushtrimi Krijoni disa objekte të ndryshme nga tri klasat dhe pastaj ua ndërroni madhësitë, ngjyrat, pozitat, ashtu siç dëshironi.   Zgjidhja Për të zgjidhur ushtrimin duhet që të krijoni…

Read More

Objects First with Java – Ushtrimi 1.6.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.6.

Përgatiti: Skender Mustafi Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas. Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Ushtripi pason nga Ushtrimi 1.5. Ushtrimi I ndërroni përsëri ngjyrën objektit, por duke mos përdorur thonjëzat. Çka ndodhi? Zgjidhja Nëse veprojmë siç kërkohet në ushtrim dhe shkruajmë emrin e…

Read More

Objects First with Java – Ushtrimi 1.5.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.5.

Përgatiti: Skender Mustafi Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009. Fillimisht ushtroni vetë të pavarur nga zgjidhjet, pra duke konsultuar mësime në internet ose përmes veprimit me programin, pastaj nëse diç nuk keni të qartë pasoni zgjidhjet e ushtrimeve këtu. Ushtrimi pason nga Ushtrimi 1.4. Ushtrimi Çka ndodhë nëse tentojmë të i ndërrojmë objektit ngjyrën në “aqua” ose ndonjë ngjyrë tjetër që nuk e kanë klasat? Zgjidhja Meqë ushtrimi në fjalë është…

Read More

20 aplikacione për përpilimin e UML diagrameve

Përgatiti: Skender Mustafi  Meqë është fjala për diagrame specifike, pra UML, dhe mendoj se ju tani e dini se për çfarë është fjala si dhe i dini rregullat e realizimit të UML diagrameve, nuk po bëj përshkrimin e aplikacioneve. AgroUML– softuer UMLet – softuer StarUML – softuer BOUML – softuer UML Graph – softuer Diagramly– online aplikacion pa nevojë për regjistrim Dia– softuer Diagram Designer– softuer gliffy – online aplikacion me regjistrim yED – softuer GoVisual – softuer ATL – softuer Violet UML Editor – softuer Astah Community – softuer Graphor – softuer Modelio – softuer Open…

Read More