Java Klasë: Leximi i një tekst dokumenti

Java Klasë

Autor: Skender Mustafi

Në këtë artikull ju paraqesim metodën më të thjeshtë të leximit të një tekst dokumenti përmes një klase në Java. Kodi është i mbështetur nga JRE7 dhe biblioteka e mbajtur nga Java.

/**
* Importon klasët BufferedReader, FileReader dhe IOException nga Java biblioteka
* @param args
*/
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class BufferedReaderExample {

/**
* Lexon tekstin brenda një .txt dokumenti
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {

BufferedReader br = null;

try {
String sCurrentLine;

// Përcaktoni URL-në ku gjendet tekst dokumenti në kompjuterin tuaj
br = new BufferedReader(new FileReader(“C:\\dokumente\\test.txt”));
while ((sCurrentLine = br.readLine()) != null) {
System.out.println(sCurrentLine);
}
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
if (br != null)br.close();
} catch (IOException ex) {
ex.printStackTrace();
}
}
}

}

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni