Fjala Ime

Fjala Ime është projekt i cili ekziston vetëm në internet. Materialet në këtë hapësirë nuk kopjohen nga burime tjera, por sillen materiale të përpunuara nga vetë mirëmbajtësi i hapësirës dhe autorë tjerë vullnetarë të cilët pëlqejnë që fjalën e mirë të shpërndajnë përmes kësaj hapësire.

Temat të cilat shtjellohen në hapësirë janë të kufizuara:
○ Ekonomi – artikuj ekonomik, punime shkencore, punime studimore dhe shtjellim të temave mësimore nga lëndët studimore ekonomike.
○ Informatikë – artikuj nga sfera e informatikës, punime studimore, faqe interneti që ofrojnë shërbime të vyeshme si dhe programe kompjuterike të përzgjedhur.
○ Letërsi – poezi, tregime, fjalë të urta, citate, gjëegjëza, fabula si dhe forma tjera letrare.

Fjala Ime është projekt i hapur për të gjithë ata që janë dashamirës të fjalës së lirë. Ne jemi kategorish kundër shprehjes së njohur “Rri ti se s’di!”.

Fjala Ime
3 Qershor 2011