Rreth meje

Skender Mustafi, themelues dhe mirëmbajtës i portalit “Fjalaime.ch”. BSc. i Administrimit të Biznesit dhe MSc. i Sistemeve Informative të Biznesit. Me punë dhe qëndrim të përkohshëm në Zvicër, Winterthur. Studimet e mia qoftë akademike, qoftë private pasojnë sferën e ekonomisë me përqendrim në drejtimet e menaxhimit dhe marketingut dhe teknologjisë informative me përqendrim në shfrytëzimin e teknologjisë informative për zhvillim të biznesit..

Së fundi freskuar më
22 Dhjetor, 2011
Skender Mustafi
fjalaime.ch