Thënie mbi diturinë

Përgatiti: Skender Mustafi
Publikuar më 23. Janar 2012
Përditësuar më 17. Prill 2020

 1. Injoranca e tij ishte e mrekullueshme sikur dituria e tij. – Arthur Conan Doyle
 2. Natyra e mire është më e vlefshme se dituria, më shumë se paraja, më shumë se nderi, për personin që e posedon. – Henry Ward Beecher
 3. Dituria nuk ka vlerë përveç nëse e fut në praktikë. – Anton Chekhov
 4. Dituria njerëzore është prind i dyshimit. – Fluke Greville
 5. Dituria është burimi më demokratik i fuqisë. – Alvin Toffler
 6. E gjithë dituria jonë na sjell më afër injorancës sonë. – T. S. Eliot
 7. Dituria rritet në mënyrë eksponenciale. Sa më shumë që dimë, është më e madhe aftësia jonë për të mësuar dhe më shpejtë zgjerojmë bazën e diturisë sonë. – Dan Brown
 8. Shumë dituri nuk bën për vendime të thjeshta. – Frank Herbert
 9. Sa më pak që dimë, më i gjatë sqarimi. – Brian Herbert
 10. Informacioni është llaç që edhe ngritë dhe shkatërron perandoritë. – Tobsha Learner
 11. Çfarë njeriu nuk kupton, ai nuk e posedon. Goethe
 12. E gjithë dituria dhemb. –  Cassandra Clare
 13. E gjithë dituria jonë është pjellë e perceptimeve tona. – Leonardo da Vinci
 14. Dituria pa arsim është padrejtësi e armatosur. – Horaci
 15. Vetëm dashuria hyjnore jep çelësat e diturisë. – Arthur Rimbaud
 16. Dituria është sikur paraja: sa më shumë të marrësh, aq më shumë dëshiron. – Josh Billings
 17. Çdo shtim i diturisë së vërtetë është shtim i fuqisë njerëzore. – Horace Mann
 18. Dituri e vërtetë është të dish shkallën e injorancës së tjetrit.  – Konfuçi
 19. Kur din diç, të tregosh që e din, dhe kur nuk din diç, të tregosh që nuk e din – kjo është dituri. – Konfuçi
 20. Dituria e pakët në veprim është pafundësisht më e vlefshme se dituria e shumtë që ruhet. – Khalil Gibran
 21. Besimi është dituri në zemër, përtej shtrirjes së dëshmisë. – Khalil Gibran
 22. Hutimi është fillimi i diturisë. – Khalil Gibran
 23. Dituria kultivon farën tuaj dhe nuk ngjallet në farën tuaj. – Khalil Gibran
 24. Të gjithë njerëzit nga natyra dëshirojë dituri. – – Aristotle
 25. Dituria flet, por urtësia dëgjon.  – Jimi Hendrix
 26. Mendimi është mesi në mes të diturisë dhe injorancës. – Platoni
 27. Dituria është mendim i vërtetë. – Platoni
 28. Dituria është dashuri dhe dritë dhe vizion. – Helen Keller
 29. Ku ka britmë nuk ka dituri të vërtetë. – Leonardo da Vinci
 30. Dyshimi rritet me diturinë. – Goethe
 31. Të dish dhe të  mos veprosh është  të  mos dish. – Proverb.
 32. Dituria është ushqimi i shpirtit. – Platoni
 33. Metoda e vërtetë e diturisë është eksperimenti. – William Blake
 34. Aftësia e të bërit bëhet nga të bërit. – Ralph Waldo Emerson
 35. Nuk jam mjaft i ri të  di çdo gjë . – James Matthew Barrie
 36. Dituria është fuqi. – Francis Bacon
 37. Duhet dituri e konsiderueshme vetëm sa për të kuptuar shtrirjen e injorancës suaj. – Thomas Sowell
 38. Përfundimi i madhi jetës nuk është dituria por veprimi. – Francis Bacon
 39. Dituria dhe fuqia njerëzore janë sinonime. – Francis Bacon
 40. Nuk duhet të pyesësh pa dituri. – W. Edwards Deming
 41. Mungesë diturie… ky është problem. – W. Edwards Deming
 42. Kërkimi krijon dituri të re. – Nil Armstrong
 43. E vetmja e mire është dituria, dhe e vetmja e keqe është injoranca. – Herodoti
 44. Populli jonë në shumë raste jo që po tregohet i pa ditur, por edhe po tregohet se nuk e do diturinë dhe se ka dëshirë të han supë me bisht luge. – Skender Mustafi
 45. Dituria vije, por mençuria mbetet. – Alfred Lord Tennyson
 46. Shkenca është nëna e diturisë, por opinion ushqen injorancën. – Hipokriti
 47. Dituria është si paraja: për të pasur vlerë duhet qarkulluar, dhe në qarkullim mund të rritet në sasi dhe, me shpresë, edhe në cilësi. – Louis L’Amour
 48. Mençuria është dituri që është bërë pjesë e njeriut. – Orison Swett Marden
 49. Dituria e të mundshmes është fillimi i lumturisë. – George Santayana
 50. Dituria jonë mund të jetë e fundme. Përderisa injoranca jonë në domosdoshmëri duhet të jetë e pafund. – Karl Popper
 51. Jeta e mire është e inspiruar nda dashuria dhe e udhëhequr nga dituria.  – Bertrand Russell
 52. Dituria ngadalë ngritë atë që injoranca brenda një ore rrënon. – George Eliot
 53. Funksioni i diturisë është të tejkalojë përvojën njerëzore, jo të zhytë atë. – Susan Hubbard
 54. Pakica mund të tregojnë çfarë dine gjithashtu pa treguar çfarë nuk dine. Ivan Panin
 55. Duhet të jetosh vërtetë për t’i njohur gjërat. – Dan Simmons
 56. Dituria e gjërave të dobishme është një çantë e humbur rrallë. – Edward Counsel
 57. Ne jemi trajnuar të besojmë dhe të mos dimë. – Brian Herbert
 58. Dituria e vërtetë qëndron në të diturit se nuk dini asgjë. – Sokrati
 59. Të dish, është ta dish se s’di asgjë. Kjo është domethënia e diturisë së vërtetë. – Sokrati
 60. Dituri është të diturit se ne nuk mund të dimë. – Ralph Waldo Emerson
 61. Të gjithë njerëzit kanë lindur me një hundë dhe dhjetë gishta, por asnjëri nuk ka lindur me diturinë e Zotit. – Volteri
 62. Ku është e tërë dituria që humbëm me informacionet? – T. S. Eliot
 63. Tërë diturinë që kam secili mund të e përvetësojë, por zemra ime është vetëm e imja. – Johann Wolfgang von Goethe
 64. Shkenca është mënyrë e të menduarit shumë më shumë  se sa trup i diturisë. –Karl Saga
 65. Më  mirë  mos di asgjë  se sa të  dish shumë  gjë ra në  gjysmë . – Fridrih Niçe
 66. Ata që  dinë , veprojnë . Ata që  kuptojnë , i mësojnë  të  tjerët. – Aristoteli
 67. Dituria e askujt nuk mund të tejkalojë përvojën. – Xhon Lok
 68. Dituria mbështetet jo vetëm mbi të vërtetën, por edhe mbi gabimin. – Carl Jung
 69. Me zgjerimin e fushës së diturisë ne rrisim horizontin e injorancës. – Henry Miller
 70. Shkenca është dituri e organizuar. Mençuria është jetë e organizuar. – Immanuel Kant
 71. Nuk ka dëshirë më të madhe natyrore se sa dëshira për dituri. – Michel de Montaigne
 72. Mund të bëhemi më të ditur me diturinë e tjetrit, por nuk mund të jemi më të mençur me mençurinë e tjetrit. – Michel de Montaigne
 73. Mund të përvetësosh shumë dituri pa shkuar ndonjëherë në shkollë. – William Glasser
 74. Ne nuk përqendrohemi aq shumë në shkolla në diturinë edukative që kërkon të menduar dhe aplikim, sa bëjmë në përvetësimin e fakteve. – William Glasser
 75. Mendoj se edukimi  është shfrytëzim dhe përmirësim i diturisë dhe kjo ndryshon fotografinë e tërë. – William Glasser
 76. Të pyeturit e vetes është dëshira për dituri. – Thomas Aquinas
 77. Kujdes nga dituria e devijuar sepse ajo është më e rrezikshme se padituria. – Bernard Show
 78. Dituria nëse nuk të bënë mirë, por me siguri nuk të dëmton. – Omer bin Hatabi
 79. Dituria nuk ka vatan, arti ka vatan dhe çdo vatan ka artin e vet. – huazuar (nëse e dini autorin na shkruani)
 80. Dituria pa ndjenja është shkatërrim i shpirtit. – huazuar (nëse e dini autorin na shkruani)
 81. Faza e parë e diturisë është heshtja, faza e dytë dëgjimi, faza e tretë mësimi, faza e katërt veprimi me të dhe faza e pestë shpërndarja e saj. – Huazuar (nëse e dini autorin na shkruani)
 82. Nuk është jetim ai që i kanë vdekur prindërit, por jetim është ai që ka humbur diturinë dhe edukatën. – Ali Ibni Ebu Talib
 83. Atij që si bënë dobi dituria, ai nuk është i mbrojtur nga dëmi i paditurisë.  – Aristoteli
 84. Nuk barti me vete dituri më të vlefshme se sa dituria që unë nuk di. – huazuar (nëse e dini autorin na shkruani)
 85. Mësoi të tjerëve atë që e di ti dhe, mëso nga të tjerët atë që se di, në këtë formë e ke përforcuar diturinë tënde dhe e ke mësuar atë që nuk e di. – Hasan Ibni Alji
 86. Dora që nuk shkruan është këmbë. – huazuar (nëse e dini autorin na shkruani)
 87. Lapsi – dituria është më e fortë se pushka , lapsi do ta sundojë botën.  – mulla Syl Tërpeza (1881-1927).
 88. Nëse ke dituri, le t’i ndezin të tjerët qirinjtë në të. —Margaret Fuller
 89. Të menduarit: të folurit e shpirtit me veten. –Platoni
 90. Mendjet e mëdha diskutojnë idetë; mendjet e mesme diskutojnë ngjarjet,  mendjet e vogla diskutojnë njerëzit. –Eleanor Roosevelt
 91. Ne pyesim veten, kush jam unë të jem madhështor , i mrekullueshëm, i talentuar, i shkëlqyer? Në të vërtetë, kush je ti të mos jesh? –Marianne Williamson
 92. Imagjinata është më e rëndësishme se dituria. Albert Ajnshtajn
 93. Informata nuk është dituri. Albert Ajnshtajn
 94. Dituria e çka është nuk e hapë derën drejtë çfarë duhet të jetë. Albert Ajnshtajn
 95. Shkenca gjurmon religjioni interpreton. Shkenca i jep njeriut diturinë e cila është fuqi, religjioni i jep njeriut mençurinë e cila është kontroll. Martin Luther King, Jr.
 96. Injoranca është mallkim i Zotit; dituria është krahu me të cilin fluturojmë drejt parajsës. William Shakespeare
 97. Investimi në dituri paguan interesin më të mirë. Benjamin Franklin
 98. Pragu drejt tempullit të mençurisë është njohja e injorancës sonë. Benjamin Franklin
 99. Synimi i edukimit është avancimi i diturisë dhe përhapja  e së vërtetës. John F. Kennedy
 100. Sa më shumë rritet dituria jonë, aq më shumë shpaloset injoranca jonë.  John F. Kennedy
 101. Për sytë e bukur, shih të mirën në të tjerët; për buzët e bukura, fol vetëm fjalë mirësie; dhe për drejtësi, ec me diturinë sepse nuk je asnjëherë vetëm. Audrey Hepburn
 102. Dallimi mes njeriut të suksesshëm dhe të tjerëve nuk është mungesa e fuqisë, as mungesa e diturisë, por mungesë e vullnetit. Vince Lombardi
 103. Të gjithë njerëzit për nga natyra e duan dituri. Aristoteli
 104. Të jesh i vetëdijshëm se je injorant është hap i madh drejt diturisë. Benjamin Disraeli
 105. Nëse njeriu e zbraz kuletën e tij në kokë, askush nuk mund t’ia marrë. Benjamin Franklin
 106. Nuk ka të mirë në ndalimin e diturisë që të ecë përpara. Injoranca asnjëherë nuk është më e mirë dituria. Enrico Fermi
 107. Asnjë nga ne nuk është më i mençur se të gjithë ne. Eric Schmidt, University of Pennsylvania Commencement Address, 2009
 108. Fillimi i diturisë është zbulimi i diçkaje që e kuptojmë. Frank Herbert
 109. Nëse dituria mund të krijojë probleme, nuk është injoranca përmes së cilës mund t’i zgjedhim ato. Isaac Asimov
 110. Konfuzioni është fillimi i diturisë. Khalil Gibran
 111. Dituria dhe trungu nuk duhet shfrytëzuar derisa të kaliten. Oliver Wendell Holmes
 112. Kam lindur i paditur dhe kam pasur pak kohë të e ndërroj atë (gjendje) aty-këtu. Richard Feynman
 113. Mund të e mësosh emrin e një zogu në të gjitha gjuhët e botës, por pasi të kesh mbaruar, nuk do të dish absolutisht asgjë mbi atë zog… Pra, le të vrojtojmë zogun dhe të shohim çfarë po bën — kjo është çfarë merret parasysh. Kam mësuar shumë herët dallimin mes të diturit të emrit të gjësendit dhe njohjen e gjësendit. Richard Feynman
 114. Dituria është dy lloje. E dimë një temë, ose e dimë ku mund të gjejmë informacione mbi të. Samuel  Johnson
 115. Rregullat janë vetëm direktiva ndihmëse për budallenjtë të cilët nuk dinë të i thirren mendjes së tyre. Seth Hoffman, House M.D., 2010
 116. Dituria është fuqi. Sir Francis Bacon
 117. E pëlqej të flas mbi asgjë, është e vetmja gjë mbi të cilën di gjithçka. Oscar Wilde
 118. Të dimë nuk mjafton, ne duhet aplikuar. Të duam nuk mjafton, ne duhet të bëjmë. Johann Wolfgang von Goethe
 119. Është një gjë që njeriu duhet pasur: ose shpirtin e kujdesshëm të bërë nga natyra, ose shpirtin e kujdesshëm të bërë nga puna, dashuria, arti, dhe dituria. Friedrich Nietzsche
 120. Të menduarit është më interesant se të diturit, por më pak interesant se vrojtimi. Johann Wolfgang von Goethe
 121. Njohja e të tjerëve është dituri, njohja e vetes është ndriçim. Lao Tzu
 122. Nuk jam mjaft i ri që të di gjithçka.  Oscar Wilde
 123. Të e dimë se e dimë atë që e dimë, dhe që nuk e dimë atë që nuk e dimë, kjo është dituria e vërtetë. Henry David Thoreau
 124. Kini kujdes nga dituria e gabuar, është më e rrezikshme se injoranca. George Bernard
 125. Dituria ia mbyll gojën njeriut. Erwin Sylvanus
 126. Dituria në çdo shtet, është baza më e siguritë e lumturisë. George Washington, drejtuar kongresit më 8 Janar 1790
 127. Mirësia është dhënë nga Zoti, por dituria blihet në treg. Arthur Hugh Clough
 128. Dituria e asnjë njeriu nuk mund të e tejkalojë përvojën. John Locke
 129. Dituria është krenare që ka mësuar aq shumë; Mençuria është modeste që nuk di më shumë. William Cowper
 130. Mendoj se është më mirë të jetoj duke mos ditur se sa të kem përgjigje të cilat ndoshta janë gabim. Richard Feyman
 131. Informata është vrasësi i cili ngrit dhe shkatërron perandori. Tobsha Learner
 132. Vetëm disa mund të thonë çfarë dinë, pa mos shfaqur çfarë nuk dinë. Ivan Panin
 133. Ti duhesh të jetosh që vërtetë t’i dish gjërat. Dan Simmons
 134. Çfarë njeriu nuk kupton, ai nuk e posedon. Johann Wolfgang Von Goethe
 135. E vetmja e mirë është dituria dhe e vetmja e keqe është injoranca. Sokrati
 136. Dituria nuk ka vlerë nëse nuk e fut në praktikë. Anton Çehov

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni