Objects First with Java – Ushtrimi 1.6.

Objects First with Java – Ushtrimi 1.6.

Përgatiti: Skender Mustafi

Startoni “BlueJ” dhe hapeni projektin “shapes” i cili gjendet në dosjen e kapitullit të parë. Pasi të keni hapur këtë projekt në ekranin tuaj paraqiten katër katrorë (klasa): tringle, square, circle dhe canvas.

Ushtrimet janë të marra nga libri “Objects First with Java, a practical introduction using BlueJ” nga David Barnes, Michael Kölling, Edicioni i IV, viti 2009.

Ushtripi pason nga Ushtrimi 1.5.

Ushtrimi
I ndërroni përsëri ngjyrën objektit, por duke mos përdorur thonjëzat. Çka ndodhi?

Zgjidhja
Nëse veprojmë siç kërkohet në ushtrim dhe shkruajmë emrin e ngjyrës pa thonjëza atëherë na paraqitet gabim, pasiqë String gjithmon shkruhet me thonjëza.bluej

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni