HTML5 Hap Pas Hapi: Vendosja e simboleve

Autor: Skender Mustafi

Simbole speciale në HTML llogariten të gjitha ato që nuk janë të zakonshme në tastiere. Ndodh që shpesh herë të shohim në faqe të ndryshme të paraqiten simbole të çuditshme në vend të shkronjës ë ose ç. Zakonisht këso probleme paraqiten në raste të redaktimit të HTML kodit të faqes. Të ngjashme janë problemet nëse tentoni të përktheni ose rregulloni kodet e Sistemeve për Menaxhimin e Përmbajtjeve si WordPress, Jomla e të tjera.

Për të zgjidhur këto probleme duhet të shfrytëzojmë kode të cilat gjenerojnë simbolin e dëshiruar, në rastin më rë shpeshtë në gjuhën shqipe shkronjat ë dhe ç. Më poshtë po paraqesim listën e simboleve më të nevojshme dhe kodet e tyre.

Shembulli i një teksti të shkruar siç duhet në gjuhën shqipe do të dukej si më poshtë shkruar me simbolet e nevojshme:
Shembulli i një teksti të shkruar siç duhet në gjuhën shqipe do të dukej si kjo fjali e shkruar këtu.

Simboli Përshkrimi Kodi
ë shkronja ë ë
Ë shkronja Ë Ë
ç shkronja ç  ç
Ç shkronja Ç Ç
± plus ose minus ±
° gradë °
« më pakë se e dyfishtë «
» më shumë se e dyfishtë »
 ≈  afërsisht ≈
 rrënja katrore √
pakufi ∞
hapësirë e zbrazët  
< më pakë se &lt;
> më shumë se &gt;
& dhe &amp;
¢ cent &cent;
£ funt &pound;
¥ jen &yen;
euro &euro;
§ seksion &sect;
© të drejtat e kopjimit &copy;
® marka e regjistruar &reg;
marka tregtare &trade;
integral &int;
pi &prod;
sigma &sum;
 promil &permil;
e barabartë me &equiv;

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni