Strategjia promocionale tek: Altria Groups Inc. & “Marlboro”

Qëllimi
Çdo dit shohim në media elektronike e të shkruara publicitete të ndryshme, dëgjojmë fjalë të shumta për shumë produkte, përballemi me përshtypje të ndryshme për produkte të ndryshme, ndeshemi dhe me grupe të organizuara e të pa organizuara të shitjeve personale por asnjëherë në të vërtetë nuk ju thellohemi këtyre veprimeve edhe pse këto veprime janë kyçe ndonjëherë që ne të e njohim një produkt që na plotëson një nevoje të kamotshme, kyçe në bindjen tonë si dhe shpesh herë na përkujtojnë për gjërat (produktet & shërbimet) e harruara.

Në të vërtet duket sikur këtë e bëjmë instinktivisht dhe pa e vër re shumë, çdo gjë qe na vjen si informatë në çfarëdo forme që të jetë ne e absorbojmë thuajse pa e analizuar. Gjithë këto nga ana jonë si konsumator vjen pothuajse spontanisht por nga ana tjetër këto veprime kompanitë dhe organizatat e ndryshme çfarëdo qofshin ato i përgatisim me më shumë apo më pakë vëmendje e përkushtim vetëm e vetëm që mesazhet e tyre te vijnë tek ne, por jo vetëm kaq, ata përmes kësaj tentojnë që ne të na bëjnë për vete, thjesht që net ë e konsumojmë atë që ata e ofrojnë.

Kur themi me më shumë ose më pak përkushtim duhet të kemi parasysh se flasim për kompani të niveleve të ndryshme dhe me prestigj të ndryshëm. Kur flasim për kompanitë multinacionale menjëherë e kemi parasysh pikëpamjen e tyre mbi vlerën dhe rëndësinë e marketingut në përgjithësi dhe promocionit në veçanti. Për dallim nga vite të mëparshme që marketingu ka qen si nën-funksion i funksioneve tjera në ekonomin marketingu jo vetëm që është si tërësi funksionale në vete por është funksioni dominues në kuadër të jetës funksionale të kompanisë.

Promocioni luan rolin kyç në kuadër të marketing miksit. Në analizën konkrete kemi të bëjmë me të gjitha llojet e promocionit si publiciteti ashtu edhe shitja personale, përparimi i shitjes e marrëdhëniet publike. Kompania që do të analizojmë si tërësi gjatë jetës së vet ka kombinuar në mënyra të ndryshme të gjitha llojet e promocionit si dhe të gjitha llojet e mjeteve promovuese vetëm e vetën që mesazhi të jetë sa më i qartë për konsumatorin gjithashtu dhe të jetë sa më ndikues në këtë drejtim.

Ndërrimi i llojit të promocionit në periudha të ndryshme nuk nënkupton se kompania është distancuar nga ai lloj promocioni por vetëm se në periudhë kritike ka përdorur lloj të promocionit përfitues, kuptohet që ka nxitur konsumatorët për të plotësuar nevojat e tyre. Është shumë me rëndësi se kompania ka përdorur me efikasitet edhe promocionin dytësorë dhe të themi se i ka kushtuar kujdes të veçantë kësaj strategjie posaçërisht për shkak se produkti është kritik, kur flasim për produktin kryesor tek korporata “Philip Morris” , cigaret “Marlboro”.

Qëllimi i këtij punimi është që ne sado pakë të tentojmë të zbërthejmë strukturën promovuese dhe rrjedhën jetësore të promocionit bashkërisht me rrjedhën e produktit, konkretisht do të flitet për cigaret “Marlboro” si markë e kompanisë “Philip Morris” dhe njëkohësisht marke e kompanisë mëmë “Altria Group, Inc.”.

D.m.th ne do të analizojmë strategjinë promovuese në kuadër të Join Venture “Altria” , veçmas të kompanive krijuese te këtij Join Venture “Kraft Foods” dhe “Philip Morris” dhe pastaj do të analizojmë strukturën promovuese të produktit që të shohim përputhshmërinë në mes te strategjisë së përgjithshme korporative dhe strategjisë promovuese mbi markën “Marlboro”. Zbërthimi i këtyre elementeve do të na mundësojë të kuptojmë më shumë për strategjitë e përgjithshme të kompanisë dhe do të na mundësoj që në përballjet tona të kemi qasje më të ndryshme mbi problemet promovuese dhe problemet tjera që shkaktohen nga menaxhimi i dobët i marketingut e në veçanti të strategjisë promovuese.

Historiku Korporatës
Meqë si synim tonin e kemi markën “Marlboro” që është markë e korporatës “Philip Morris” do të nisim nga historiku i kësaj korporate që më pastaj të paraqesim partneritetin dhe së fundi strukturën më të re organizative të korporatës më të re “Altria”.

Në mesin e shek. të XIX Philip Morris hapë shitoren e cigareve në Bond Street në Londër. Në vitin 1902 prodhuesi anglez i duhanit themelon korporatë në New York për ti shitur llojet e tija të cigareve duke përfshirë Cambridge, Derby, dhe Marlboro që ishte emëruar në bazë të rrugës në të cilën ishte e vendosur kompania Marlborough. Në vitin 1954 themelohet Philip Morris International, me seli në Lozanë, Zvicër.

Ndërmarrja e tij modeste sot është rritur në Philip Morris USA kompania më e madhe e duhanit në SHBA dhe Philip Morris International një nga kompanitë më të mëdha të duhanit në botë në të cilin biznes janë të përfshirë 157 000 punëtorë me një treg të formuar nga 150 vende botërore. Në anën tjetër shumë më herët në vitin 1767 Kraft Foods u themelua kur Bayldon dhe Berry filluan të shisnin frute të ëmbla të qëruara qytetarëve të York-ut në Angli.

Në vitin 1985 Philip Morris shpallë haptas ristrukturimin e kompanisë duke zotëruar General Foods me 5.6 Miliard dollar që në vete paraqet Kraft Food Inc. dhe Hamish Maxwell bëhet kryetarë dhe CEO i Philip Morris kompanisë. Në atë kohë kompanitë mbajtën emrin e tyre dhe vazhduan të funksionojnë në kuadër menaxhimi si dy tërësi në vete dhe duke i emëruar të tri kompanitë si Philip Morris Companies Inc.

Në vitin 1992, Financial World rangimet Marlboro u zgjodh marka nr. 1 më e vlerësuar me një treg në vlerë prej $32 miliardë. Philip Morris Companies Inc. kompania mëmë e kompanive Kraft Foods Inc. Philip Morris International Inc. dhe Philip Morris USA Inc. në 27 Janar të vitit 2003 u emërua si Altria Group Inc. dhe prapë të tri kompanitë përbërëse të rigrupimit të korporatës vazhduan të i mbajnë emrat e tyre.

Ndryshimi sjell me shumë qartësi në strukturën e kompanisë: marrëdhëniet e kompanisë mëmë me kompanitë bijë, gjithashtu kompanitë operuese do të vazhdojnë të funksionojnë me emrat e tyre të njohur si Marlboro, Kraft, Parliament, Oreo, Ritz, Virginia Slims dhe Oscar Mayer.

Aksionet e kompanisë kanë filluar të shiten si Atila Group Inc. nga 27 janari i vitit 2003 po në këtë vit Louis C. Camilleri behët kryetar dhe Chief Executive Officer, Altria Group, Inc. i cili më parë ishte president dhe Chief Executive Officer në Kraft Foods International.

Strategjia Promovuese Korporative
Shkurtimisht do të japim një rezyme të veprimit promocional të Altria Group Inc. si mëmë e bijave Kraft Foods dhe më pastaj më tepër për Philip Morris International Inc. dhe Philip Morris.

Siç e pamë gjatë prezantimit të kompanive të cilët sollën gjer tek Atria Group Inc., se Philip Morris Inc. me një strategji të ruajtjes së emrit të mirë ka bërë të gjitha hapat e zhvillimit të biznesit edhe si kompani në vete por edhe si partneritet me Kraft Foods Inc. gjithashtu edhe si Altria Groups Inc..

Tendenca për të ruajtur emrin e kompanive si dhe kompanive operuese gjithmonë ka pasur për synim ruajtjen e emrit të mirë që njëkohësisht nënkupton dhe ruajtjen e tregut të pasur gjer më atëherë dhe eventualisht zgjerimin e tregut të prodhimeve duke shfrytëzuar emrin e mirë të njërës apo korporatës tjetër.

Tendenca e kompanisë mëmë gjithnjë mbetet e njëjtë, d.m.th mbrojtja e lartësisë së vlerave të markave të produkteve duke mos i ndryshuar ato e që në vetë përfshin markat e cigareve që janë prodhim I Philip Morris USA dhe Philip Morris International e që përfshin: Marlboro, Basic, Chesterfield, Lark, L&M, Parliament dhe Virginia Slims dhe ushqimet që janë produkt i Kraft Foods North America dheKraft Foods International e që përfshin: Kraft, Jacobs, Maxëell House, Milka, Nabisco, Oreo, Oscar Mayer, Philadelphia, Post dhe Tang.

Në këtë mënyrë njëkohësisht jo vetëm që mbron emrin e mirë korporata por edhe ulë kostot promovuese së paku ato të të njoftuarit të konsumatorëve për ndryshimet e bëra në ndërrimin e pronarëve të bizneseve dhe për ekzistimin e veprimtarisë së njëjtë e jo në në ndërrimin e prodhimeve e kualitetit të tyre. Kjo nënkupton për shumicën e konsumatorëve të gjitha ndryshimet në menaxhim nuk kanë rëndësi por edhe nuk janë të njohura sepse ata nuk kanë bërë asgjë në atë që konsumojnë klientët e tyre që ata të jen të njohur ma atë.

Por nuk mbetet me kaq Altria Group vazhdon me aktivitete të ndryshme të cilat ndikojnë në imazhin e kompanisë dhe në psikikën e konsumatorëve të cilët e ndjejn më të afërt në jetën e tyre, veprimtari në të cilat investon ose shpenzon kompania në sferat siç janë:

 • Agrikultura – që e lidh ngushtë me Kraft Foods , d.m.th duke ndihmuar këtë sferë ndihmon promovimin dhe ul kostot e resurseve për kompaninë
 • Arti – duke mbledhur njerëz, të rinjtë kreativ nga gjithë bota
 • Dhuna familjare – tenton te rris sigurin dhe ngritjen e shpresës së njerëzve të përfshirë nga dhuna familjare dhe t’i ndërgjegjësojë përplasjet e dhunës familjare dhe sjelljes ne vendin e punës dhe shoqëri.
 • Ndihma njerëzore – duke u përgjigjur me ndihma gjatë katastrofave të ndryshme natyrore
 • Uria – zbutjen e urisë duke shfrytëzuar resurset e të dhënave të Kraft Foods Inc.
 • Your MoneyTM – një nga veprimtaritë e korporatës që përfshin aktin e të trajnuarit e të rriturve mes moshave 21-35 vite për t’u njohur me menaxhimin e parave personale. E që NBA super ylli Earvin “Magic” Johnson shërben si Know Your Money prezantues kombëtarë.

Format tjera të promocionit të cilat i përdor kompania për nxitjen e kërkesës së konsumatorëve do ti paraqesim në vijim dhe në to njëkohësisht do ti paraqesim edhe restrikcionet që i përdor kompania për të mbrojtur konsumatorët nga produkti I vet meqë ka përmbajtje të rrezikshme për jetën e konsumatorëve.
Publiciteti në gazeta. PM USA ka limituar promocionin edhe gjatë përdorimit të kësaj strategjie promocionale edhe atë duke hyrë në këto pika:
a) Duke ndaluar publikimin e reklamave ne kopertinat e revistave ose ne pjese shumë të ekspozuara të revistave që nga viti 2000;
b) Ul shpenzimet vjetore për publikim në revista për 94% që nga viti 1998 përmes vitit 2003.

Direct Mail
Përdoret si një strategji e përzgjedhur sepse në këtë mënyrë të promocionit PM USA nuk përfshin vetëm konsumatoret e produkteve tjera e që nuk janë duhan dhe pije alkoolike dhe për duhan u dërgohet direct mail vetëm pirësve të duhanit mbi njëzet e një vjeçare duke ua verifikuar të dhënat me teknika të ndryshme.

Strategjia promocionale për media të shkruara
Politikën e përgjithshme të ndalimit të shitjes së produkteve të rinjve nën 18 vite PM USA e ka rregulluar me një rregull të posaçme edhe atë duke ngritur moshën në 21 vite dhe më të vjetër ku në organizimet e ndryshme të anëtarëve mund të marrin pjesë edhe mysafir që nënkuptohet se edhe ai duhet të jetë mbi 21 vite në Adult-Only Facilities. Edhe pse në strategjinë e ndërmarrjes ishte e paraparë që në 1995 pjesëtarëve të Adult-Only Facilities tu shpërndahen shembuj të pakove falas prapë se prapë vullnetarisht menaxhmenti i kësaj korporate nuk e përdori këtë strategji vetëm e vetëm për t’i “mbrojtur” konsumatorët nga produkti i tyre.

Gjithashtu PM USA nuk reklamon në publik ku mund të ketë të rinj nën moshën 18 vjeçare e që përbëjnë 15% e lexuesve të revistave ose 2 milion lexues të rinj të revistës. Mbrojtja e të rinjve nga duhani paraqet një preokupim të kompanisë dhe për këtë kompania ka shpenzuar mbi $500 milion që nga viti 1998 me tendencë për përmbajtje të mëtejshme të kësaj politike
Në 23 qershor të vitit 2003, Philip Morris USA (PM USA) fillon TV publikimin e analizave të ndryshme rreth përbërjeve të produktit, efektit të shfrytëzimit të tije dhe duke ofruar ndihmë për t’u larguar nga konsumimi i tij në dritaren www.philipmorris.com

Sponsorizimi
Një nga sferat ose strategjitë përmes së cilës promovohet kompania dhe më zakonisht “Marlboro” si markë lider të Philip Morris. Shembull është që PM USA ka zgjedhur Philip Morris për vitin 2004 për sponsorizim të Indy Racing League (IRL) në sferën e automobilizmit, kontratë e cila do të zgjas gjer më 1 dhjetorë të vitit 2006. Në një moment të vetëm menaxhmenti i kompanisë përdor publicitetin si pjesë promocionale edhe për paralajmërimin e të rinjve për rreziqet nga duhani dhe në anën tjetër ua mbush kokat e tyre me vlerën e madhe të Marlboro-s.

Duke analizuar strategjitë e dukshme të kompanisë përmes mundësisë së hapur të dritares së tyre elektronike shohim se menaxhmenti i kompanisë Altria Co. në përgjithësi dhe menaxhmenti i Philip Morris Int. Co. në veçanti i kushton kujdes të madh promocionit edhe atë duke përdorur si formën e drejtpërdrejtë edhe ato indirekte posaçërisht për të mbajtur sa më gjatë që është e mundur markën e cigare “Marlboro”.

Publicitetit, stendat e afishimit, sponsorizimet duken si forma të zakonshme për këtë kompani, por nuk duhet harruar se edhe investimet në sferat kulturore e shëndetësore përdoren që tërthorazi tu bëhet me dije konsumatorëve se produkti i tyre gjendet akoma në treg dhe se është ndër më të mirët dhe më të suksesshmit.

Strategjia Promovuese për markën “Marlboro”
“Marlboro” si markë e korporatës Philip Morris është marka udhëheqëse dhe përkushtimi më i madh i jepet kësaj marke për ta mbajtur në majë të vlerave ndërkombëtare dhe vlerave amerikane. Në Amerikë është bërë simbol mbrojtës amerikan në lojën Indian–Kauboj në Marlboro Country me Malboro Man rreth të cilës arritje do të flasim më pastaj.

Në vazhdim do të shohim jetën e kësaj marke dhe miksin promocional i cili e ka përcjellë këtë produkt gjatë tërë kohës. Që nga viti 1854 e gjer më vitin 1902 Philip Morris prodhimin e vet e shpërndan vetëm në Angli edhe atë në vitin 1902 duke u shtritë në tërë Anglinë. Gjatë së cilës periudhë promovimi vije vetë sepse paraqitet si prodhuesi i vetëm i cigareve dhe me vlerat e larta prodhuese të kohës. Në vitin 1901 bëhet kërkesë nga mbreti Edward VII të jetë furnizues i Mbretërisë së tij me cigare, gjë që i ndihmon drejtpërdrejt në rritjen e emrit të kompanisë. Në vitin 1902 shtrihet dhe në New Yourk, SHBA përmes agjentëve të shitjes ku fillon veprimtarinë serioze.

Në vitin 1924 në Marlboro promovohet si cigare e grave me sloganin: “Mild as May” (“e Butë si Maji”). Audienca femërore ishte shënjestër përmes publikimeve serioze gjatë vitit 1926 duke pikturuar dorën femërore duke kërkuar cigare dhe kjo zgjatë gjer në mesin e viteve 50-ta.

Në këto vite Philip Morris ndeshet me një konkurrencë të ashpër ku konkurrues kryesor paraqitet R.J. Reynolds’ Winston dhe pengesë kyçe përcaktimi për një pjesë të tregut edhe atë treg jo shumë potencial. Në vitin 1957, gazeta “Reader’s Digest” (“Tretja njerëzore”) publikon një artikull lidhur me pirjen e duhanit dhe kancerin në mushkëri dhe ky është momenti kthesë për Philip Morris Company duke paraqitur Marlboro me filtrues si cigare më të sigurt (më të shëndetshme).

Marlboro e re me flitrues dhe paketim të ri tanimë paraqet krejtësisht diç tjetër nga ajo e “Majit të Butë” dhe bën kthesë të madhe drejt pushtimit të tregut amerikan. Suksesi që pason më pas nuk është vetëm pasoj e inovacionit të ri që e bëri Marlboro-n vetëm më të sigurt por vendim kyç në sukses luajti dhe strategjia promocionale e përdorur për të njoftuar, bindur dhe përkujtuar konsumatorët. Themi për të njoftuar sepse fillon njoftimi i konsumit të gjerë se produkti nuk është vetëm për femra por ai është për meshkuj edhe atë duke i bindur se tani ka ardhur era e mashkullit me shijen e Marlboro-s dhe duke i bindur se me filtruesi në të është më i sigurt dhe duke i përkujtuar gjininë femërore se prapë se prapë Marlboro është pjesë e intuitës femërore. Thjesht thënë Philip Morris paraqiti një promocion nga i cili nxori në pah qëndrimin se “Marlboro” janë cigare për burra që i duan gratë.

Futja e filtruesit në përdorim përcillet me sloganin:
“The filter doesn’t get between you and the flavor!” (Filtruesi nuk futet brenda teje dhe shijes.”)
Philip Morris asnjëherë nuk tentoi të ndërroj markën por gjithnjë me të gjitha forcat u përqendrua në mbrojtjen e Marlboro-s dhe në atë drejtim u arrit shumë sukses me publicitet në tabolide dhe TV komerciale përmes mbishkrimit:
“Man-sized taste of honest tobacco comes full through. Smooth-drawing filter feels right in your mouth. Works fine but doesn’t get in the way. Modern Flip-top box keeps every cigarette firm and fresh until you smoke it.”

Mbishkrimi dhe fotoja mashkullore e Marlboro-s ishin mirë të paraqitura para syrit të konsumatorit, por çfarë me pjesën më të madhe, si do të paraqitet Marlboro femërore në radio?
Në radio foton mashkullore zëvendësoi zëri mashkullorë me reklamën:
“You Get A Lot to” “Like with A Marlboro” “Filter….. Flavor….. Flip-Top Box.”

Në vitin 1962 gjat 1962 NFL Kampionat Marlboro ndërron reklamën në:
“Filter….. Flavor….. Pack or Box.” (pako ose kuti) Philip Morris duke parë kërcënimin e konkurrencës dhe duke marr parasysh shkrimin e gazetës “Reader’s Digest” që në një publikim të vitit 1956 potencon se asgjë s’i dallon produktet e kompanive të duhanit u përqendrua në strategjinë e diferencimit të produktit edhe atë gjithnjë duke u mbështetur në promocion. Kështu në këto rrethana lind Marlboro Man dhe Marlboro Country përmes mesazheve të dërguara nëpërmjet medieve.
“Where there’s a man…there’s a Marlboro-with a filter that delivers a smoke of surprising mildness.”
“If you think flavor went out when filters came in-Try Marlboro.”
“Come to Marlboro Country.”

Dhe këtu paraqitet diferencimi Marlboro dhe të tjerët që në të vërtetë krijon një imazh të veçantë ku perëndimi dhe kauboj bëhen simbol mbrojtës i markës. Koha e tablove, video sekuencave, audio paraqitjeve dhe këto Philip Morris I shfrytëzon në maksimum për të ruajtur imazhin dhe për të vazhduar me diferencimin e skajshëm.

Në vitin 1976 angazhon Wayne McLaren për bilborde dhe publicitete tjera si dhe David McLean që për një periudhë të gjatë jetësore kanë qen Malrboro Man në Marlboro Country dhe kan bërë një ndikim të dukshëm në arritjen e synimit të udhëheqjes së kompanisë Philip Morris.

Me kalimin e kohës gjitha raportet ekonomike ndryshojnë, ndryshojnë kushtet e jashtme posaçërisht konkurrenca dhe vetëdija njerëzore që determinon në ndërrimin e strukturës së brendshme të kompanisë dhe njëkohësisht determinon dhe mënyrën e realizimit të promocionit ashtu siç cekëm më lart në strategjinë e promocionit në kuadër të korporatës.
Viteve të fundit kompanitë e prodhimit të cigareve dmth dhe PM USA përballen me disa rregullore/kufizime rreth mënyrës së promovimit të cigareve. Këto restrikcione do ti shohim më poshtë pak më hollësisht.

Kufizimet ne Media Marketing
Ndalohet të përdoren personazhet e filmave të vizatuar për publicitet e cigareve, ndalohen dhe disa forma tjera te publikimit si bilbordet, shenjat, kartelat postare në vende të hapura , stadiume, shitore dhe në video lojëra gjithashtu dhe publikimin ne autobusë dhe taksi dhe në stacione autobusësh dhe vend parkime. Ndaloj publikimin e duhanit ne filma dhe shou televiziv.

Marrëveshja e duhanit u nënshkrua në vitin 1998, dhe në mënyrë drastike ndryshoi mënyrën e promovimit të cigareve në Shtete e Bashkuara të Amerikës.

Promocioni
Marrëveshja gjithashtu përfshin dhe ndalimin e promovimit të produkteve ne formë të shpërndarjes në rrobe dhe në veshje tjera si kapela, t-Shirt, çanta shpine që përfshin markën e cigareve ose sloganin. Dhe Philip Morris USA në mënyrë të përpikt përputh politikën promocionale me politikën e përgjithshme rreth mënyrës dhe ndalesave të promocionit.

Publiciteti në shitje me pakicë
Philip Morris US gjithashtu zhvillon dhe strategjinë promovuese seleksionuese edhe në shitje me të vogël duke krijuar sisteme për identifikimin e të rinjve nën 21 vite, të cilëve u ndalohet konsumimi i duhanit dhe duke krijuar sisteme për identifikimin e konsumatorëve të cilët e kanë të lejuar konsumimin e këtij produkti.

Shikuar në përgjithësi meqë sistemi i promovimit i paraqitur nga marrëveshja për mbrojtjen nga konsumimi i duhanit është i përshtatshëm për të gjitha kompanitë e këtij lëmi prodhimi, Philip Morris ka arritur që shpenzimet e promovimit të i zbres për 28% që nga viti 1998 gjer në vitin 2002 duke e mbrojtur nivelin e dominimit në treg.

Përfundim & Komentim
Janë elementet e rëndësishme të marketing miksit të cilat e bëjnë që Marlboro na cigare për segment të tregut të behet produkti I përgjithshëm edhe atë me imazh botërorë. Shikuar nga të dhënat e mësipërme mund të vijmë në përfundim se menaxhmenti i kompanisë Philip Morris e pastaj Philip Morris International e më vonë dhe Altria Groups gjithmonë kanë pasur parasysh emrin e mirë të markës Marlboro dhe përmes së cilës kanë ruajtur emrin e mirë të kompanisë. Kurse emrin e mirë të produktit e kanë krijuar dhe mbrojtur gjatë gjithë kohës duke aplikuar një strategji të përshtatshme të marketing miksit në Amerikë e më pastaj edhe në mbar botën, por element kyç dhe parësorë nga marketing miksi i aplikuar është pikërisht promocioni. Strategjia e promovuese e përdorur me një seriozitet të lartë dhe më një taktik të mprehtë e bën që produkti dhe kompania të bëhen vlerë botërore.

Pikërisht promovimi I mirë është kyç në krijimin e vlerës së Marlboros që ka sot, kyç në kalimin e njohjes së produktit nga një pjese e vogël e tregut (nga një niç) në tregun global botërorë. Pastaj vjen vlerësimi i detajuar i miksit të promocionit dhe përdorimi efikas I elementeve për të arritur efektin maksimal promovues të produktit si në fillim të ekzistimit të tij kur ka pasur shumë nevojë të informohen njerëzit për ekzistimin e tije , gjithashtu edhe më vonë kur është dashur të binden konsumatorët se pikërisht Marlboro është produkti më I “shëndetshëm” nga të tjerët por me shije të plotë të “lules” (në kohën e paraqitjes së filtruesit) dhe gjithashtu më pastaj për përkujtimin e konsumatorëve se gjithnjë Marlboro është në trend.

Për shkak të delikatesës së produktit kompania gjithmonë është në kërkim të strategjisë promovuese të produktit. Ndërrimi i konceptit të politikës botërore e posaçërisht asaj amerikane ndaj industrisë së duhanit është kyçe në përcaktimin e koncepteve të reja promovuese nga ana e kompanisë. Zhvillimi i politikës restriktive ndaj kësaj industrie e shpie në afatizim kompaninë dhe markën Marlboro por kompania edhe këtë herë krijon strategji adekuate peromovuese në përshtatshmërinë me kushtet dhe në përputhshmëri me ligjet.

Angazhimi me investime në sfera të ndryshme të jetës publike, angazhimi në sferën e ndihmave profesionale individuale (për ata të cilët janë të interesuar të distancohen pirja e duhanit) , sponsorimet e ndryshme sportive e kulturore janë kahet kah të cilat angazhohet kompania dhe këto kahje i shfrytëzon maksimalisht për promovim të markës kryesore të njohur në mbar botën edhe atë fal kostove të ulëta promovuese të promovimit direkt për shkak të restrikcioneve të përgjithshme ndaj kësaj industrie.
Për fund mund të konkludojmë se një angazhim i përpiktë dhe serioz i miksit promocional në kohë të duhur, në vendin e duhur dhe me mjetet e përshtatshme promovuese është kyç në përcaktimin e fatit të produktit në ekonomin botërore. Po aq me rëndësi është edhe angazhimi I një strategjie promovuese në ekonomin e re botërore të ndjekur nga dinamizmi i lart I zhvillimit të teknologjisë , strategji e cila na e mbanë në jetë produktin ekzistues dhe me një rrëshqitje të siguruar na e fut në treg produktin e ri.

Bibliografia
– http://www.tobacco.org/Resources/00pmbrands.html
– http://www.americanhistory.si.edu/archives
– http://xroads.virginia.edu/~CLASS/AM483_95/projects/marlboro/mman2.html
– http://xroads.virginia.edu/~CLASS/AM483_95/projects/marlboro/mman1.html

Tema:
Strategjia promocionale tek: Altria Groups Inc. & “Marlboro”

Punoi: Skender Mustafi
Mentor: Prof dr. Vita Koja, Ass. Evzal Rakipi
Tetovë, 2004

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

2 Thoughts to “Strategjia promocionale tek: Altria Groups Inc. & “Marlboro””

 1. Rregullat e vena nga qeverite botorere kunderduhan, kane vene ne dukje me se miri punen e brendimit. Marlboro vazhdon ta mban kursin e cigares elitare megjithese reklamimi i duhanit eshte ndaluar. Pra, brendi i forte dhe pozicionin qe Marlboro ka ndertuar nder vite, i jep perparesi ne krahasim me konkurrencen. Kur ke permendur cowboy-in, vlen te theksohet se meritat i shkojne babait te marketingut gueril, Jay Conrad Levinson i cili e krijoi kete simbol identifikues per kete marke cigaresh.

  Gjithashtu, se fundmi lexova nje studim ku thuhej se imazhet neper kutite e cigareve qe duhej te kishin sjellje refuzuese ndaj pirjes se duhanit, ato po benin te kunderten – stimulojne konsumin e tyre.

  Sdq, te uroj per blogun edhe me behet qejfi qe botes se internetit shqiptar i shtohet edhe nje burim per te mesuar me shume per marketingun. Suksese! :)

 2. Versioni i përmirësuar më 30 Janar 2012 ka pësuar disa ndryshime të cilat versioni origjinal i kishte kurse në versionin në Internet ishin lënë anash. Tani punimi është në versionin origjinal të punuar në vitin 2004.

Komentoni