10 softuerë për modelime të ndryshme

Përgatiti: Skender Mustafi Në një ose formë tjetër secili nga ne kohë pas kohe ka nevojë të modelojë një ide ose dituri qoftë ajo profesionale ose jo profesionale. Dikush më pak e dikush më shumë, por të gjitha profesionet në një formë ose tjetër kërkojnë diagrame të llojeve të ndryshme. Fundja kjo është mënyra më e lehtë e prezantimit të ideve të cilat duhet të jenë të kapshme për të tjerët. Në këtë artikull kam përmbledhur disa softuer për kompjuter dhe disa aplikacione në internet të cilat mundësojnë realizimin e diagrameve…

Read More

Faktet e modelimit të një kompjuteri përmes pjesëve kryesore

Modelimi i pjesëve kryesore të kompjuterit.

Përgatiti: Skender Mustafi  Modeli i mëposhtëm mund të shfrytëzohet si për të kuptuar ndërlidhjen mes pjesëve të një kompjuteri (desktop) gjithashtu edhe për nevoja tjera, siç është realizimi i një softueri i cili përmbushë nevojat e konsumatorëve përmes kërkesave të tyre. Kjo e dyta ka qenë për bazë gjatë analizës sime me Tuan Nguen. Pra kemi marrë për bazë pjesët kryesore të kompjuterit dhe kemi shtjelluar çështjet dhe problematikat të cilat paraqiten gjatë realizimit të dëshirave të konsumatorëve. Qëllimi ishte realizimi i një modeli aplikativ i cili u mundëson konsumatorëve që…

Read More

10 softuerë falas për përpilimin e diagrameve

Përgatiti: Skender Mustafi Të dhënat e shumta  qoftë të grupuara në bazë të faktorëve të ndryshëm ose edhe të shpërndara në periudha të ndryshme shpesh herë na paraqesin vështirësi në të kuptuar.Situata ndërlikohet kur fillojmë të flasim për faktorë të ndryshëm të cilët përmbajnë vargje vlerash të ndryshme dhe ne duhet studiuar varshmërinë ose shtrirjen e efektit të tyre, ose përshkrimi i një rrjeti të një intraneti në një ambient të caktuar, ose përshkrimi i një procesi në kompaninë që veprojmë. Ky ndërlikim vazhdon e rritet krahas tentimit tonë për…

Read More