Labyrinth: Hartoni mendimet

Përgatiti: Skender Mustafi Gjatë kohë kam pasur nevojë për një softuer të thjeshtë i cili kryen atë që i kërkohet, as më shumë as më pak. Kuptohet, shpesh herë, dhe thuajse gjithmonë softuerit tonë të “ëndrrave” i mungon diçka. Ose është i ngadalshëm, ose ngatërrohet shpesh, ose i komplikuar dhe më i mirë seç na duhet ose diç të ngjashme, por asnjëherë i thjeshtë për të kryer një punë të vogël e cila na nevojitet në këtë moment. Labyrinth është një mjet për “mind mapping” ose skematim të ideve, paraqitje skematike të ndërlidhjes…

Read More

Gjenerimi i Modelit të Biznesit: Marrëdhëniet

Autor: Skender Mustafi Definimi i llojit të marrëdhënieve dhe intensitetit të tyre  mes kompanisë dhe aktorëve tjerë të tregut është ndër hapat më të rëndësishëm drejt themelimit të një biznesi i cili do të jetë stabil dhe do të sjellë vlerë. Pas identifikimit të konsumatorëve dhe grupimit të tyre për të hulumtuar vlerën e cila do të mund të krijohet dhe pas vërtetimit që konsumatorët e studiuar vërtetë mundësojnë krijimin e vlerës, hapi i duhur për gjenerimin e suksesshëm të modelit të biznesit është  përcaktimi i marrëdhënieve mes kompanisë në njërën anë dhe konsumatorëve,…

Read More