IndexSearch.exe

Procesi në kompjuter është i njohur si PaperPort IndexSearch ose PaperPort dhe i takon softuerit PaperPort, Nuance PaperPort ose ScanSoft PaperPort të prodhuar nga Nuance Communications (www.nuance.com) ose ScanSoft (www.scansoft.com).

IndexSearch.exe  nuk është thelbësore për Windows dhe shpesh herë shkakton probleme. Skedarin IndexSearch.exe mund të e gjeni tek

C:\Program Files (x86)” (shembull C:\Program Files (x86)\Nuance\PaperPort\ 

ose tek

C:\Program Files (x86)\ScanSoft\PaperPort\).

Ky softuer ka një dritare të dukshme në Windows dhe starton me startimin e Windows-it (shih çleësin e regjistrit: MACHINE\Run). Meqë nuk është skedarë thelbësorë i Windows-it mund të e ç’instaloni duke hapur ‘Paneli i Kontrollit’.

Komentet nga Facebook:

Komentoni