10 softuerë falas si zëvendësim për Microsoft Office

Përgatiti: Skender Mustafi Siç e dimë paketa e softuerëve për zyra ofruar nga Microsoft që njihet si Microsoft Office është paketë me pagesë. Një paketë e tillë, në internet nuk mund të gjendet e njëjtë, por softuerët bazë dhe më të rëndësishëm për veprimtarinë e përditshme siç janë Word, PowerPoint, Excel, janë të programuara nga kompani e grupe të ndryshme programuesish dhe ofrohen falas qoftë si aplikacione të cilat mund të instalohen në kompjuter, gjithashtu edhe si aplikacione të cilat mund të i shfrytëzoni në “Re” (Cloud Computin).  Lista e radhitur…

Read More

Google Drive drejt mposhtjes së DropBox-it

Përgatiti: Skender Mustafi Unë tanimë gjatë kohë jam me Google qoftë përmes postës elektronike Gmail, përmes hartës, kalendarit, sistemit të marketingut AdWords e përmes veprimit me dokumente drejtpërdrejtë në internet. Deri më tani kam shfrytëzuar program shtesë të punuar nga pala e tretë për të shfrytëzuar hapësirën e ofruar nga Google për shpërndarjen e dokumenteve, madje kam shfrytëzuar intensivisht edhe DropBox për shkak të hapësirës së mirë, 2BG + 500MB për çdo mik, por tani kjo angari mori fund.

Read More

10 softuerë falas për përpilimin e diagrameve

Përgatiti: Skender Mustafi Të dhënat e shumta  qoftë të grupuara në bazë të faktorëve të ndryshëm ose edhe të shpërndara në periudha të ndryshme shpesh herë na paraqesin vështirësi në të kuptuar.Situata ndërlikohet kur fillojmë të flasim për faktorë të ndryshëm të cilët përmbajnë vargje vlerash të ndryshme dhe ne duhet studiuar varshmërinë ose shtrirjen e efektit të tyre, ose përshkrimi i një rrjeti të një intraneti në një ambient të caktuar, ose përshkrimi i një procesi në kompaninë që veprojmë. Ky ndërlikim vazhdon e rritet krahas tentimit tonë për…

Read More

Largo presjet tek qelitë në Excel

Përgatiti: Skender Mustafi Zakonisht nëse kopjojmë të dhëna nga tabela të ndryshme në Word ose nga ndonjë faqe interneti ato përmbajnë numra të ndarë me presje. Futja e numrave me presje pengon llogaritjet në Excel. Nëse kemi një listë të gjatë numrash atëherë largimi i presjeve një një merr shumë kohë. Përmes “Makro-ve” në Excel veprimi i largimit të presjeve (,) mund të automatizohet.

Read More

Shkarko kalendarin e punuar në excel

Përgatiti: Skender Mustafi Skedari i ngarkuar në artikull është i punuar në Microsoft Excel dhe në brendi përmban një kalendar shumë vjeçar. Në fakt në skedar gjendet vetë një faqe e cila përmban një kalendar për një vit. Viti i ruajtur është viti 2012. Ju keni udhëzimet në brendi se si me një të shtypur mund të ndërroni vitin dhe të kaloni në vitin që dëshironi. Gjithashtu kalendarin mund të e shtypni në letër si dhe të shtoni sipas dëshirës shkrime ose diç tjetër.

Read More

Si të mbroj dokumentet në Excel?

Përgatitit: Skender Mustafi Excel mundëson që ju të mbroni punën tuaj, na ju vetë ose nga të tjerët. Ju mund të mbroni qelitë, apo faqet apo tërë librin e punës. Them se e mbron dokumentin nga ju vetë sepse ju mund të përdorni formula në përpunimin e një dokumenti ku realizoni llogari të ndryshme. Disa nga qelitë mund të jenë të punueshme, pra të ndërroni vlerat, kurse disa mund të jenë  rezultate të llogarive të realizuara. Ju mund të mbroni qelitë të cilat nuk keni nevojë të i ndryshoni me…

Read More