Sikur të kisha dije të vërtetë

Skender Mustafi

Autor: Skender Mustafi Është koha e fundit dhe më se e patjetërsueshme që njeriu të i qaset plotësisht dhe me bindje të plotë natyrës së tij të pastër. Pa fije hamendjeje, për t’iu qasur kësaj natyre fillimisht duhet kuptuar këtë të fundit. Nëse nuk jemi në dijeni, duhet kuptuar tërësinë e brendshme, të mirat që gëzojmë dhe obligimet që na “detyron” kjo natyrë. E gjitha kjo kërkon dije. Natyra e pastër e njeriut është e lidhur ngushtë me kombin, që është “lëkur” e tij të cilën as mund të e…

Read More

Thënie nga Omer ibën Hattabi

Kjo është bota juaj Thotë Hasani (r.a): Kaloi Omeri (pëlqimi i All-llahut qoftë mbi të) pranë një vendi mbeturinash dhe u ndalua pranë tij. Shokët e tij sikur u sikletosën për këtë veprim. Ai, e kuptoi këtë dhe u tha: “Kjo është bota juaj, të cilën e ruani me çdo të shtrenjtë!” [1] Hz. Omeri dhe shoqëria e mirë Thotë Hudhejfe: Hyra tek Omeri dhe e gjeta të mërzitur. I thashë: “Çfarë halli ke o prijës i besimtarëve?” Tha: “Kam frikë se mos bie në ndonjë ndalesë dhe askush të…

Read More