Shkenca Islame: Historiografia

Historia e shkencës në botën Islame, si e gjithë historia, është e mbushur me pyetje për interpretim. Historianët e shkencës në përgjithësi konsiderojnë se studimi i shkencës Islame, si e gjithë historisë, duhet parë brenda rrethanave të veçanta në kohë dhe vend. A. I. Sabra hapi përmbledhje të kohëve të fundit të shkencës arabe duke shënuar, “Besoj se askush nuk do të dojë të kundërshtojë propozimin se e gjithë historia është histori lokale… dhe historia e shkencës nuk është përjashtim.”[190]

Disa skolastikë i ikën një pikëpamjeje të tillë lokale hitorike dhe kërkuan të identifikojnë lidhjet mes Islamit dhe shkencës që aplikohen në të gjitha kohërat dhe vendet. Historiani dhe filozofi persian Seyyed Hossein Nasr pa lidhje më pozitive në “një shkencë Islame e cila ishte shpirtërore dhe jo sekulare” e cila “vë në dukje rrugën drejt një shkence të re Islame, e cila do t’u ikte gabimeve jo humaniste dhe jo shpirtërore.”[191][192] Disa historianë të shkencës vënë në pyetje vlerën e tërheqjes së kufive që etiketojnë shkencat dhe shkencëtarët praktikojnë ato posaçërisht termet kulturore, të civilizimit dhe ato gjuhësore.[193]

Referencat
191. F. Jamil Ragep, “Freeing Astronomy from Philosophy: An Aspect of Islamic Influence on Science,” Osiris, topical issue on Science in Theistic Contexts: Cognitive Dimensions, n.s. 16(2001):49-50, note 3 – ang.
192. Seyyed Hossein Nasr, Science and Civilization in Islam – ang.
193. George Saliba (1999). Whose Science is Arabic Science in Renaissance Europe? – ang.

Materiale tjera
– Daffa, Ali Abdullah al- (1984). Studies in the exact sciences in medieval Islam (Anglisht). New York: Wiley. ISBN 0471903205.
– Hogendijk, Jan P.; Abdelhamid I. Sabra (2003). The Enterprise of Science in Islam: New Perspectives. MIT Press. ISBN 0-262-19482-1.
– Reviewed by Robert G. Morrison at [5]
– Hill, Donald Routledge, Islamic Science And Engineering, Edinburgh University Press (1993), ISBN 0-7486-0455-3 – anglisht
– Toby E. Huff, The Rise of Early Modern Science: Islam, China and the West. New York: Cambridge University Press, 1993, 2nd edition 2003. ISBN 0-521-52994-8. Reviewed by George Saliba at [6] – (Anglisht)
– Toby E. Huff, “Science and Metaphysics in the Three Religions of the Books”, Intellectual Discourse, 8, #2 (2000): 173-198. – anglisht
– Kennedy, Edward S. (1970). “The Arabic Heritage in the Exact Sciences” (Anglisht). Al-Abhath 23: 327-344.
– Kennedy, Edward S. (1983). Studies in the Islamic Exact Sciences (Anglisht). Syracuse University Press. ISBN 0815660677.
– Rashed, Roshdi (1996). Encyclopedia of the History of Arabic Science. ISBN 0415020638.
– Saliba, George (2007). Islamic Science and the Making of the European Renaissance. The MIT Press. ISBN 0262195577.
– Seyyed Hossein Nasr (1976). Islamic Science: An Illustrated Study. Kazi Publications. ISBN 1567443125.
– Seyyed Hossein Nasr (2003). Science & Civilization in Islam, 2nd, Islamic Texts Society. ISBN 1903682401.
– Sezgin, Fuat (1997). Geschichte Des Arabischen Schrifttums 1: Quranwissenschaften, Hadit, Geschichte, Fiqh, Dogmatik, Mystik (Gjermanisht). Brill. ISBN 9004041532.
– Sezgin, Fuat (1997). Geschichte Des Arabischen Schrifttums 2: Poesie. Bis CA. 430 H (Gjermanisht). Brill. ISBN 9004031316.
– Sezgin, Fuat (1997). Geschichte Des Arabischen Schrifttums 3: Medizin-Pharmazie Zoologie-Tierheilkunde (Gjermanisht). Brill. ISBN 9004031316.
– Sezgin, Fuat (1997). Geschichte Des Arabischen Schrifttums 4: Alchimie-Chemie Botanik-Agrikultur (Gjermanisht). Brill. ISBN 9004020098.
– Sezgin, Fuat (1997). Geschichte Des Arabischen Schrifttums 5: Mathematik (Gjermanisht). Brill. ISBN 9004041532.
– Sezgin, Fuat (1997). Geschichte Des Arabischen Schrifttums 6: Astronomie (Gjermanisht). Brill. ISBN 9004058788.
– Sezgin, Fuat (1997). Geschichte Des Arabischen Schrifttums 7: Astrologie-Meteorologie Und Verwandtes (Gjermanisht). Brill. ISBN 9004061592.
– Sezgin, Fuat (1997). Geschichte Des Arabischen Schrifttums 8: Lexikographie. Bis CA. 430 H (Gjermanisht). Brill. ISBN 9004068678.
– Sezgin, Fuat (1997). Geschichte Des Arabischen Schrifttums 9: Grammatik. Bis CA. 430 H (Gjermanisht). Brill. ISBN 9004072616
– Sezgin, Fuat (2000). Geschichte Des Arabischen Schrifttums X: Mathematische Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im Abendland. Historische Darstellung. Teil 1 (Gjermanisht).
– Sezgin, Fuat (2000). Geschichte Des Arabischen Schrifttums XI: Mathematische Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im Abendland. Historische Darstellung. Teil 2 (Gjermanisht).
– Sezgin, Fuat (2000). Geschichte Des Arabischen Schrifttums XII: Mathematische Geographie und Kartographie im Islam und ihr Fortleben im Abendland. Historische Darstellung. Teil 3 (Gjermanisht).
– Suter, Heinrich (1900). Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre Werke, Abhandlungen zur Geschichte der Mathematischen Wissenschaften Mit Einschluss Ihrer Anwendungen, X Heft (Gjermanisht).
– el-hikmeh.net – shqip
– horizonti.com – shqip
– alb-net.com
– Welt der Wunder Spezial Das Geheimwissen des Islam 1 von 5 – gjermanish
– Welt der Wunder Spezial Das Geheimwissen des Islam 2 von 5 – gjermanisht
– Welt der Wunder Spezial Das Geheimwissen des Islam 3 von 5 – gjermanisht
– Welt der Wunder Spezial Das Geheimwissen des Islam 4 von 5 – gjermanisht
– Welt der Wunder Spezial Das Geheimwissen des Islam 5 von 5 – gjermanisht

Përkthyer për projektin Wikipedia Shqip
Përktheu: Skender Mustafi

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni