Të kuptuarit e strategjive të reja

Shkruan: Skender Mustafi

I thash: Atje ku jetoj, në Berlin. Një murë i lartë ndan qytetin dhe Gjermaninë. Më tha: Ufff, përmes qyteti. – Sherif Iseni

small1Zbatimi i strategjive të reja (të pa njohura) në biznes është veprim i pa njohur si për konsumatorët ashtu edhe për pjesën e mbetur të tregut. Për më tepër, ky veprim është i kushtueshëm për shkak të nevojës për të përshtatur ambientin e biznesit me planin për risi. Për gjith këtë, shumica e lartpamësve dështojnë në realizimin e planeve të tyre përkundër faktit që këto plane janë jashtëzakonisht të mira. Madje këta etiketohen edhe si të çmendur ose të shthurur.

risi

Komentet nga Facebook:

Po këto i keni lexuar?

Komentoni