Ebu Hanifja dhe nomadi koprrac

Kur Ebu Hanifen, gjatë rrugës për në Mekë, duke kaluar nëpër shkretëtirë, në një të nxehtë të padurueshme, e kishte marrë etja aq shum saqë i ishte tharë fyti, – nga nomadi që i kishte huazuar deven, kërkoi t’i jepte të pinte ujë nga ena e tij, pa i shkuar mendja se ky do ta refuzonte. Nuk ka asnjë pik ujë falas – iu përgjigj nomadi – por mund të ta shes edhe enën edhe ujin për një dukat ! Ebu Hanifja, të cilin aq fort e kishte kapluar etja,…

Read More

Ebu Hanifja dhe jobesimtari

Kur Ebu Hanife hyri në sallën e paraparë për debat, vuri re se dijetari bizantin ishte ulur në një lloj mimberi, i paraparë vetëm për udhëheqësit. – Ebu Hanife iu afrua dhe e pyeti: A keni ardhur ju për të pyetur ? – Ai iu përgjigj: Po ! Atëherë Ebu Hanifja i tha te zbriste nga ai vend, sepse ai vend ishte paraparë për ata prej të cilëve kërkohet zgjidhje dhe përgjigje, e jo për ata që pyesin! Bizantini, pa koment, e pranoi vërejtjen dhe, kur imam Ebu Hanife zuri…

Read More

Shoku i mirë i Ebu Hanifes

Tregon vet Ebu Hanife Një ditë unë isha duke ecur me Esh-Shabin i cili ishte i ulur. – Ai më tha: “Ku je duke shkuar? – Unë iu përgjigja: “Unë jam duke shkuar në treg”. Ai tha: “Unë nuk e frekuentoj tregun, unë shkoj tek dijetarët për të dëgjuar”. Unë i thashë atij: “Unë rrallë i frekuentoj ata”. Ai më tha: “Mos u bëj i pa vëmendshëm. Ti duhet të marrësh dije dhe të ulesh me dijetarët. Unë shoh zgjuarsi dhe energji tek ti”. Ajo ka ndikuar në zemrën time…

Read More

Begatit e All-llahut

Një ditë derisa Ebu Hanifja qëndronte ulur së bashku me të tjerët vërejti se rroba e një njeriu të cilin e njihte ishte vjetruar shumë, prandaj, pasi dolën njerëzit dhe ai mbeti vetëm me të, i tha: – “Ngrite këtë sexhade dhe merre atë që do të gjesh ndër të, njeriu e ngriti dhe nën të gjeti 1000 dërhem. Merri dhe lirisht harxhoi për nevojat tua.” Por unë jam njeri i pasur, Allahu mi ka dhënë të gjitha që më nevojiten- u përgjigj njeriu. Ebu Hanifja i tha: Nëse Allahu…

Read More

Martesa e Aliut r.a. dhe Fatimes r.a.

Kur Aliu r.a. dhe Fatmija r.a. u martuan dhe para se të hynte në shtëpi natën e parë Pejgamberi a.s. i tha Aliut : “Mos iu afro para se të hyj unë!”. Thoshte Aliu r.a. thotë : “Unë u ula në një anë të dhomës dhe ajo u ul në anën tjetër. Më pastaj, erdhi Pejgamberi a.s. e vendosi dorën time mbi dorën e Fatimes dhe filloi të bëjë një dua në të cilën thoshte: “O Allah, Fatimja është pjesë imja! O Allah, Fatmija është e dashur për zemrën time!…

Read More

Filxhani me mjaltë dhe qimja

Derisa Aliu r.a ishte i sëmurë ndër të parët që i shkuan në vizitë ishin tre shokët e tij më të dashur: Ebu Bekri, Omeri dhe Othmani r.a. Aliu r.a vizitorëve u ofroi një filxhan me mjaltë në mes të cilit kishe rënë një qime. Ebu Bekri vërjeti qimen dhe tha se nuk do të hajë nga ajo mjaltë deri sa nuk sjellin tre shembuj në lidhje me atë mjaltë. – Ebu Bekri  tha: “Feja dhe Islami janë më të bardhë se ky filxhan, imani është më i ëmbël se…

Read More